Busetnadssoge for Sandøy

Busetnadssoge for Sandøy

Band 1 A, Lyngværet, Orta er i sluttfasen av produksjonen og kjem i august/ september.

Band 1 B, Sandøya, Gåsøya, Finnøya, Seterøya kjem ut i 2025.

Band 2, Røssholmen, Ona og Husøya kom ut i 2011.

Cover

Nysgjerrig på boka?

Sjekk ut desse videoane!

Møt redaktøren

Møt redaktør og hovudforfattar

Randi Kristin Strand.

Du kan sjå videoen her.

 

Seterjentene frå Sandøy.

Alle kjenner sagnet om seterjentene frå Sandøya. Er det røyndom i sagnet?

Du kan sjå videoen her.

Møt ei eldsjel

Møt Odd Arve Orten, ei av dei aktive eldsjelene som gjer denne boka muleg.

Du kan sjå videoen her.

Busetnadssoge for Sandøy

Band 1 A, Lyngværet, Orta.

Band 1 B, Sandøya, Gåsøya, Finnøya, Seterøya

Slektshistorie

Bøkene inneheld slektshistorie for alle gardar og heimar.

Begge bøkene er utstyrte med namneregister, eitt for kvar gard.

Gardshistorie

I bøkene finn du fyldige gardshistorier.

Under kvar gard er familiehistoriene til alle heimar skriven som ei samanhengande historie.

Grendehistorie

Grendehistoria omhandlar næringsliv, infrastruktur, skulehistorie, krigshistorie samt historie om kultur- og folkeliv.

Busetnadssoge for Sandøy kjem ut i eit opplag på 500.

Band 1 A er forventa i sal i august/ september 2024.

Band 1B kjem i 2025.

Førehandssalet er i gang.

Sikre deg boka i dag!

Bibliotek kan kjøpe boka ved å sende en mail til randi@bergta.no

Vil du støtte arbeidet med Busetnadssoga?

Arbeidet med Busetnadssoga er tidkrevjande og kostbart. Alle bidrag til prosjektet, store som små, er difor kjærkomne. Alle som støttar prosjektet økonomisk vil bli takka i boka.

Bidrag til arbeidet med Busetnadssoga kan settast inn på konto 1506 95 91032.