Busetnadssoge for Sandøy

Busetnadssoge for Sandøy, band 1, Lyngværet, Orta, Sandøya, Gåsøya, Finnøya er den andre boka som kjem ut i dette bokverket.

Band 2 som omhandla gardane Røssholmen, Ona og Husøya kom ut i 2011.

Cover

Nysgjerrig på boka?

Sjekk ut desse videoane!

Møt redaktøren

Møt redaktør og hovudforfattar

Randi Kristin Strand.

Du kan sjå videoen her.

 

Seterjentene frå Sandøy.

Alle kjenner sagnet om seterjentene frå Sandøya. Er det røyndom i sagnet?

Du kan sjå videoen her.

Møt ei eldsjel

Møt Odd Arve Orten, ei av dei aktive eldsjelene som gjer denne boka muleg.

Du kan sjå videoen her.

Vil du følgje arbeidet fram mot ferdig bok?

Meld deg inn i Facebookgruppa til Busetnadssoga.

 

Busetnadssoge for Sandøy, band I

Lyngværet. Orta. Sandøya. Gåsøya. Finnøya. Seterøya

Slektshistorie

Boka inneheld slektsoversyn for dei seks øyane i boka.

Gardshistorie

Du finn gardshistorie for Lyngværet, Orta og Sandøya i dette bandet.

Under kvar gard finn du familiehistoriene til alle heimar skriven som ei samanhengande historie.

Grendehistorie

Boka inneheld to grendehistorier, ei for Lyngværet og Orta og ei for Sandøya med holmane.

Busetnadssoge for Sandøy kjem ut i eit opplag på 1000 og er forventa i sal i 2023.

Førehandssalet er i gang, og 142 bøker er selt per dato.

Sikre deg boka i dag!

Bibliotek kan kjøpe boka ved å sende en mail til randi@bergta.no

Vil du støtte arbeidet med Busetnadssoga?

Arbeidet med Busetnadssoga er tidkrevjande og kostbart. Alle bidrag til prosjektet, store som små, er difor kjærkomne. Alle som støttar prosjektet økonomisk vil bli takka i boka.

Bidrag  til Busetnadssoga kan settast inn på konto 9802 37 68968.