Bergta! Research

Å finne informasjon til å skrive den beste boken du har lyst til å skrive kan være en utfordring. En ting er å finne kildematerialet du trenger, noe helt annet er å kvalitetssikre informasjonen.

Jeg har spesialisert meg på historisk research til forfattere og forlag.

Som faghistoriker og lang fartstid som bygdebokforfatter, vet jeg mye om hvor viktig kildekritikk er for at materialet skal være troverdig.

Jeg har også en oversikt over mulige kilder som den jevne hobbyhistoriker ikke har.

Sist men ikke minst har jeg en grunnleggende tidsforståelse som gjør meg i stand til å sikre at tekster om historiske personer og emner får troverdige rammer.

Skjermbilde 2020-07-06 kl. 20.14.41

Hvilken betydning har god research?

Dette sier noen av de som har jobbet med meg:

Bergta! Randi Kristin Strand
Edvard Hoem - forfattar

“Når det gjeld historiske romanar, er min første og absolutte regel at det som gir seg ut for å vera historisk og dokumentarisk korrekt, må vera det. I ein skjønnlitterær tekst renn det på ein måte to forteljarstemmer parallelt, den eine er dokumentarisk, den andre fiksjonell, og lesaren skjønar stort sett utan vidare kva som er kva. Skriv eg at slaget på Københavns Red gjekk føre seg den 2. april 1801, er det slik. Kva folk sa til kvarandre ei vinternatt på Dakota-prærien i 1888 derimot, veit vi derimot utan vidare er fiksjon, og vi lever med det.
Derfor har eg alltid som utgangspunkt at det som det går an å grava fram av historiske vitnemål, må finnast. Deretter kan eg dikte fritt.
Randi Kristin Strand har lagt ned eit stort arbeid med å grava fram historiske detaljar som bakteppe for dei tre siste romanane mine. Denne gravinga har funne fram historiske hendingar som er blitt avgjerande for handlinga i bøkene og skapt nye perspektiv heile vegen. For eksempel visste eg ikkje, og heller ikkje mange av mine historikarvenner, at dei norske soldatane som deltok i slaget på Reden marsjerte heile vegen frå vestkysten av Norge og gjennom Sverige, til København.
Eg vil utan vidare hevde at denne omfattande leitinga etter historiske opplysningar som Randi Kristin Strand har utført, har vore avgjerande for at det var råd å skrive desse romanane, og for den interessa dei har vekt hos publikum. ”

forfattar

Bergta! Randi Kristin Strand
Benedicte Maurseth - folkemusikar, komponist og forfattar

“Eg har hatt særs god nytte av Randi Kristin Strand sitt samvitsfulle og nøysame arbeid med leiting i primærkjelder, og anna skriftleg materiale i samband med skriveprosjekt eg har arbeidd med. Det har letta mitt arbeid i stor grad. Særleg når ein veit at ein kan lita på funna ho gjer, og at ho alltid leverer når ho seier ho skal. Ho har funne viktig informasjon eg ikkje hadde greidd å finna på eige hand. ”

folkemusikar, komponist og forfattar

Bergta! Randi Kristin Strand
Marianne Teie - forfatter

“Når man skal skrive om tidligere tider, er man nødt til å gjøre etterrettelig research. Det er arbeid som krever kompetanse og ryddighet. Jeg har i forbindelse med et skriveprosjekt benyttet meg av Randi Kristin Strands hjelp og opplevde at hun forstod hva jeg ønsket å finne ut av, hun visste hvor hun skulle finne informasjonen, og hun delte det hun fant med meg på en både grundig og forståelig måte. Jeg kan trygt anbefale Randi Kristin, dersom du trenger hjelp med å finne historiske opplysninger, om det er til egen skriving eller i forbindelse med slektforskning.”

forfatter

Hva kan jeg bidra med?

  • kartlegge aktuelle arkiv for ditt prosjekt
  • lete frem arkivsaker
  • bestille digitale kopier/ avfotografere kilder
  • lage tidslinjer
  • sette materialet inn i historisk sammenheng
  • transkribere kilder fra gotisk
  • organisere kildene slik at materialet blir oversiktlig og lett å bruke
  • lese og kommentere manusutkast for å luke bort faktafeil og sikre at teksten er troverdig i den historiske rammen
  • svare på spørsmål fra forfatter og redaktør osv.
Bildet er tatt av David Krüger fra Pixabay-kopi

Hvordan jobber jeg?

Vi starter med en hyggelig samtale der du presenterer prosjektet og forteller om dine behov. Gjennom samtalen danner jeg meg et bilde av hvordan jeg på best mulig måte kan hjelpe deg. Etter samtalen gir jeg deg en oversikt over hva jeg kan gjøre, og vi blir enige om tidsrammer og kontakt.

Jeg jobber hele veien tett sammen med deg som forfatter. Underveis i arbeidet kan det hende jeg ser muligheter du selv ikke er klar over. Da vil jeg spørre deg om du vil jeg skal se nærmere på disse. Avgjørelsen ligger hele tiden hos deg.

Det ferdige materialet blir sendt fortløpende etterhvert som jeg blir ferdig med oppgavene. Underveis kan du sende meg spørsmål om alt det du måtte lure på.

Jeg jobber mye digitalt, men oppsøker også og jobber fra arkiv.

Image by Free-Photos from Pixabay-kopi

Min faglige bakgrunn

Jeg har en mastergrad i eldre historie fra NTNU med særlig kompetanse om 16-, 17- og 1800-tallet. Interessefeltet mitt er særlig sosialhistorie, sykdomshistorie, gårds- og slektshistorie m.m. Jeg har lang fartstid som bygdebokforfatter og har blant annet skrevet et kildeskrift og flere årboksartikler.

I arbeidet mitt har jeg god erfaring med å lete etter kilder på nett og i fysiske arkiv.

Jeg har jobbet med historisk research for flere forfattere, skriver en blogg, driver Facebookgruppen Vinterveien og har egen YouTubekanal. Jeg tilbyr også onlinekurs i slektsforskning og gotisk skrift.

Er dette noe for deg?

Kontakt meg gjerne for en gratis og uforpliktende samtale

randi@bergta.no